אולפנת 'רעיה'

אולפנת רעיה

אולפנת רעיה שואפת לחנך בנות יראות שמים ובעלות מידות טובות, מקושרות לתורה ולאמונה ומודעות לתפקידן בדור של גאולה.

 האולפנא יונקת את משנתה החינוכית מדרכו ותורתו של מרן הראי”ה קוק זצ”ל ומבנו ממשיכו

הרצי”ה קוק זצ”ל.

סדר היום ותכנית הלימודים בישיבה גדושים בלימודי הקודש, גמרא בעיון ובקיאות, לימודי תנ”ך ואמונה, בצד לימודים כלליים לתעודת בגרות מלאה.

בישיבה לומדים תלמידים מכל רחבי הארץ בתנאי פנימייה מלאים. בשעות הערב ישנה פעילות חברתית רבה הכוללת גם חוגים.

פרטים ליצירת קשר