אולפנת 'רעיה'

אולפנת רעיה

אולפנת רעיה שואפת לחנך בנות יראות שמים ובעלות מידות טובות, מקושרות לתורה ולאמונה ומודעות לתפקידן בדור של גאולה.

 האולפנא יונקת את משנתה החינוכית מדרכו ותורתו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל ומבנו ממשיכו הרצי"ה קוק זצ"ל.

 

פרטים ליצירת קשר