לוגו צרידי1
בימים אלה הישיבה יצאה בקמפיין להשלמת בניין הפנימייה - כל שקל מוכפל. היו שותפים עמנו!

קמפיין תשפ"ד - השלם את הבניין

תרום עכשיו