פרשת תזריע מצורע

שחורות כעורב אפתח בברכה לזמן החדש. יהי רצון שיהיה לנו ולכל ישראל זמן של שקידה, העמקה והתקדמות. על פרשיות השבוע, תזריע ומצורע, קצת קשה לדבר ברבים, כי הן עוסקות בעניינים של טומאה היוצאת מן הגוף, טומאה שמתפשטת על העור. כבר המדרש (שיה”ש רבה ה, ה) מתייחס לדבר זה, והוא דורש את הפסוק ‘קְוֻצּוֹתָיו תַּלְתַּלִּים שְׁחֹרוֹת […]