במהלך לימודי הדיינות בישיבה, הרב יאיר וסרטיל חיבר סיכום על אבן העזר וחושן משפט. הסיכום הופץ בין לומדי הדיינות בכוללים השונים, והתקבל בברכה רבה.

הרב וסרטיל סיים בהצלחה את לימודי הדיינות בכולל של ישיבת בית אל, ומשמש כעת כר"מ בישיבה וכדיין ברשת בתי הדין של "ארץ חמדה – גזית".

מטרת הספר היא לסכם את הראשונים המובאים בבית יוסף ואת נושאי הכלים שעל השולחן ערוך בתמציתיות ובבהירות, באופן שיקל על הלומד לשנן במהירות את כל הנושאים הנידונים בסעיף החל מהגמרות ועד לאחרונים. לצורך כך נכתב הסיכום באופן מדרגי ובצירוף תבליטים, צורה חזותית המאפשרת על הלומד הן לקבל תמונה כללית של השיטות השונות בסוגיא הן לזכור אותן היטב ולחרוטן בזכרונו.

סיכום תמציתי ובהיר על סימנים לט-קפח בחושן משפט (שני כרכים)

חלק א: סימנים לט-צו – הלוואה | טוען ונטען
חלק ב: סימנים צז-קפח – גביית מלווה, הרשאה, ערב, חזקת מטלטלין, נזקי שכנים, שותפים בקרקע, חלוקת שותפות ומצרנות, שותפות, שלוחים

סיכום תמציתי על סימני אבן העזר (שני כרכים)

הלכות פריה ורביה, אישות, קידושין, כתובות וגיטין (לא כולל חליצה ויבום)

 
 
 
 

ניתן להשיג את הספרים כאן:

אבן העזר - שני כרכים

120
  • + דמי משלוח
פופלרי

חושן משפט - שני כרכים

120
  • + דמי משלוח
פייסבוק
ווטסאפ
אימייל
טוויטר
הדפסה