הוצאת ספרים

'מאבני המקום'

ימי הפורים האלה

מאמרים ושיחות מרבני ישיבת בית אל

40.00

שיחות ומאמרים מאת רבני הישיבה על ענייני פורים.

כשלושים מאמרים בארבעה שערים – 'קבעוני לדורות', 'קיימו וקבלו', 'אורה ושמחה' ו'מלחמה לד' בעמלק

לטעימה מהספר לחצו כאן