הוצאת ספרים

'מאבני המקום'

בעין טובה – שיחות לפרשת השבוע

40.00

ספר "בעין טובה" כולל שיחות לפרשת השבוע מפי ראש ישיבת בית אל, הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א, שנאמרו שעה שבני הישיבה מתכנסים בשבת לסעודה שלישית, בשעת רעוא דרעוין. השיחות המשיכו את קדושת השבת אל ימי החול, זו גם הייתה מהותן, לחזק את הסתכלות הקודש, "בעין טובה", על המציאות הסובבת אותנו.

"לדברי תורה אלו שותפים מורי ורבותי, ועל כולם מורנו הרב צבי יהודה הכהן זצ"ל, שאת דרכו אנו מבקשים להמשיך, ומחברי ומתלמידי יותר מכולם." ( מתוך ההקדמה)