הוצאת ספרים

'מאבני המקום'

פורים בישיבת בית אל הוצאת הספרים 'מאבני המקום'