מכינה קדם צבאית

מכינת 'בית אל'

המכינה הקדם צבאים בבית אל הוקמה בשנת תשס"ב ומיועדת בעיקרה לבוגרי תיכונים דתיים מרחבי הארץ.
המכינה שמה לה לדגש על התפתחות חינוכית ואישיותית של התלמידים תוך שלוב של שיעוריםליווי אישימעורבות חברתית והכנה לצבא ברמה גבוהה.
בוגרי המכינה משתלבים ביחידות צה"ל השונות וממוקמים בשדרות הפיקוד המגוונות בצבא.
אנו מאמינים כי שנת המכינה הינה שנה משמעותית וחיונית עבור כל תלמיד המסיים כיתה יב
שנה זו מכווינהמאתגרת ואף חוויתית לקראת השירות הצבאי בפרט ולקראת החיים בכלל

פרטים ליצירת קשר