גרעיניים תורניים

ישיבת בית אל שואפת להיות קול חיובי תורם ומשפיע בחברה הישראלית, בדגש על הפצת ערכי היהדות בקרב קהלים רחבים.
כחלק ממגמה זו יוצאים אברכים בעלי משפחות מבוגרי הישיבה להקים גרעינים תורניים בערים ברחבי הארץ, תוך ליווי ותמיכה של הישיבה.
כל גרעין כזה מהווה קהילה תורנית-ציונית המעורבת בסביבתה ופועלת לחיזוקה.
קרא עוד>

 

 

_____ 5