פרשת במדבר

ישנה חקירה עיונית, האם הפקר הוא דבר שלא שייך לאף אחד, או שהוא שייך לכל העולם. מי שמקלקל פירות בשמיטה, הפירות הם הפקר, אז הוא מפסיד את הרבים. זאת אומרת שפירות השביעית שייכים לכולם, ומי שמזיק ומקלקל אותם – מזיק לרבים. מצד שני, ההפקר לא שייך לאף אחד, הרי כל אחד יכול לקחת אותו. אלו […]