תמונת מצב מעודכנת של התקדמות הבנייה במבנה המכינה החדש