במהלך לימודי ההלכה בכולל בישיבה, ר' איתן מינקוב סיכם את ההלכות על סדר הנושאים במבחני הרבנות. דרך הסיכום הינה מהגמרא, הראשונים, הבית יוסף, ולאחר מכן פסק השו"ע והרמ"א עם הערות נושאי הכלים. בהערות נוספו לסיכום פסקי הלכה וביאורים מפוסקים מאוחרים המוסיפים ביאור והבנה, וכן ידע על השתלשלות ההלכה לימינו אנו.

דרך זו מקנה ללומד את מבנה הסוגיא בצורה בהירה וברורה, תוך שימת דגש לעיקר הסוגיא, היא הגמרא, הראשונים ופסיקת ההלכה, ורק על גבי זה, התייחסות לפרטי ההלכות המתחדשות.

כל הלכות שבת (רמב – שדמ) מהגמרא, הראשונים והבית יוסף עד המשנ"ב והביה"ל (בהערות מובאים מקצת הערות של הפוסקים המאוחרים). מסודר בצורה מאירת עיניים, בלשון בהירה וקלה, עם טבלאות עזר במקום הצורך. 

בסוף הסיכום, קונטרס קצר המבאר את הלכות נכרי בשבת.
מיוחד! מיועד למתכונת החדשה של מבחני הרבנות (815 עמודים). 

כל הלכות נידה (קפג – ר) מהגמרא, הראשונים והבית יוסף, דרך השו"ע ונושאי הכלים (ומקצת הערות מהפוסקים המאוחרים). 

טבלאות במקומות הנצרכים, בחלק מהסימנים והסעיפים נוספו הקדמות מועילות וקצרות המסייעות ללומד להכיר את ההלכה בצורה בהירה ופשוטה (242 עמודים).

 סימנים נבחרים בהלכות עירובין (שמה -שמט, שנח, שסב, שסו, שפב, תח) דרך הגמרות והראשונים, עד השו"ע והמשנ"ב.

סיכום זה מתאים למעוניינים להכיר יסודות הלכות עירובין, וכן לנבחנים במבחני הרבנות. הסיכום ניחן בבהירות, תמציתיות (100 עמודים), והכל בצורה מאירת עיינים.

ניתן להשיג את הספרים בטלפון 0587977464 או כאן:

שבת

50
45
  • + דמי משלוח
  • כריכה רכה
פופלרי

נידה

40
35
  • + דמי משלוח
  • כריכה קשה

עירובין

30
25
  • + דמי משלוח
  • כריכה רכה

מצוות התלויות בארץ

30
20
  • + דמי משלוח
  • כריכה רכה
פייסבוק
ווטסאפ
אימייל
טוויטר
הדפסה