במהלך לימודיו בכולל ההלכה בישיבה, אריה מינקוב סיכם את ההלכות על סדר הנושאים במבחני הרבנות. הסיכום כולל את הנדרש למבחני הרבנות – טור וב"י, שו"ע ונושאי הכלים.

הסיכום לא מופץ במהדורה מודפסת אלא כקבצים במחשב, וניתן להוריד כאן את כל הסיכומים.

הלכות שבת
סימני העיון (לפי המתכונת הישנה)
‎‎
הלכות בישול, מוקצה, מלאכות שונות, דיני גוי, חולה ועוד
כולל נספחים – תשובות שנענו באתר ישיבה

הלכות נידה

סימנים קפג – ר ביורה דעה.

בנוסף לנושאי הכלים, בסיכום הובאו דברי הפוסקים המאוחרים יותר, בני זמננו.

הלכות איסור והיתר

סימנים סט-עח, פז-קיא ביורה דעה

הלכות מליחה, בשר בחלב ותערובות, כולל סיכום כללי ספק ספקא לש"ך

הלכות מקוואות

סימן רא ביורה דעה

 

כולל נספחים בעניין אוצר זריעה והשקה, מקווה חב"ד, סיכום משנת נדל ועוד

פייסבוק
ווטסאפ
אימייל
טוויטר
הדפסה