אודות הישיבה הגבוהה 'בית אל'

 בחורף תשל"ח עלתה לבית אל שבהרי בנימין קבוצת תלמידי "מרכז הרב" בברכתו של הרצי"ה קוק זצוק"ל

ובראשות מו"ר הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א ור' יעקב כץ (כצל'ה) שליט"א להקים יישוב וישיבה ולהפריח את השממה.

מעשה אבות סימן לבנים

בבית אל חלם יעקב "והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה". לימים, חוזרים בניו אל המקום ומגשימים את החלום. ראשיתו – בגרעין קטן היושב בבסיס הצבאי הסמוך, והיום – בישוב בנוי לתלפיות, במוסדות חינוך רבים, ובישיבה גבוהה המונה כ-200 תלמידים ו-100 אברכים, כן ירבו.

הישיבה הגבוהה בבית אל מחנכת את תלמידיה לאור משנתו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב צבי יהודה זצ"ל, בהדגשת ערכי הנצח של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, כחטיבה אחת מאוחדת. עובדה זו באה לידי ביטוי הן ברמת הלימוד הגבוהה העיון הלכה ואמונה והן בתכנים החינוכיים המבטאים את השייכות והחיבור לתהליך שיבת ישראל אל ארצם ואל תורתם. כמטרה מרכזית הציבה לה הישיבה את השאיפה להעמיד תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה – באווירה המיוחד של תורת ארץ ישראל.

בראשות הישיבה עומד מייסדה הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א ולצידו צוות רמי"ם ותיק ומנוסה הכולל דיינים ורבני ישובים, הנותנים ליווי רוחני וייחס אישי לתלמידים.
בישיבה מגוון רחב של תלמידים מכל רחבי הארץ, ומכל סוגי הישיבות התיכוניות והקטנות, היוצרים ביחד אווירה של משפחה חמה ושמחה, וגם לאחר עזיבתם רואים הם בה את המקור והמעיין לשלבים השונים בבניינם הרוחני.

בישיבה מחנכים לרומם את כל הדגלים החשובים לנו תורתנו הקדושה עם ישראל וארץ ישראל . אנו עמלים על כך מתוך ראיה ששלושת ערכים אלו הם אברים שהנשמה תלויה בהם, הם אינם באים אחד על חשבון השני אלא משלימים אחד את השני .

דרכה של הישיבה ידועה באמונה וביטחון בבורא עולם ובדרך גאולתנו, ומתוך כך בהתאם לאמת ולהוראת חז"ל – "עין טובה" על כל עם ישראל ועל מעשי ה', יחד עם עשיה שמחה ונמרצת לקרוב הגאולה בדרך של חיוביות ולכתחילה.

לישיבה ענפי הגדלת תורה וגאולה רבים, אותם מפעילים בוגרי הישיבה ,בניהם הוקמה המקד"ץ בית אל לבוגרי תיכונים, ישיבת בני צבי, אולפנת רעיה, גרעינים תורניים רבים. אתר ישיבה –האתר התורני הגדול בעולם, בתי הוראה "שאל את הרב" באתר ישיבה ובווטסאפ

דבר ראש הישיבה

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

בית אל היא לוז שכל הנכנס בה מטריף במצוות ומעשים טובים כלוז (מדרש רבה ויצא) ישיבתנו משמשת כאבן שואבת למגוון תלמידים רחב מכל רחבי הארץ, הבאים ללמוד תורה ברמה הגבוהה ביותר לאור משנתם של מרן הראי"ה והרצי"ה קוק זצ"ל.

זוהי חבורה מלוכדת ואיכותית של תלמידים רציניים, בעלי מוטיבציה גבוהה במיוחד, השוקדים על התורה, בעמל רב ובמסירות כמו שנאמר "אדם כי ימות באוהל – אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה"

מהרי בית אל, מבית אלוקים, השוקק חיים של תורה, אהבת העם והארץ שלוחה ברכתנו לכלל ישראל!

 

מסלולי הלימוד בישיבה

שיעור א' – על מנת לאפשר קשר אישי בין הרמים לתלמידים, שיעור א' מפוצל לשתי כיתות. לכל תלמיד יש חברותא מבוגר בגמרא (משיעור ג-ה) וחברותא מבוגר באמונה, בדרך כלל משיעור ד'- י"ד…

כמו כן ישנו אברך שלומד בקביעות עם כ-8 תלמידים. כל זה על מנת לאפשר לתלמידים להכיר את עולם הישיבה ועולמה של תורה בכניסתם לישיבה, וכן לעזור לכם להוציא לפועל את כוחותיכם ביעילות הרבה ביותר.

מסגרות הלימוד בישיבה עשירות ומגוונות, משלבות לימודי גמרא עיון ובקיאותלימודי הלכה ודיינות וכמובן לימודי אמונה ותנ"ך.


לימוד הגמרא – לימודי עיון ברמה הגבוהה ביותר, בהנחיית הר"מים – ת"ח מובהקים. זאת לצד תוכנית בקיאות מקיפה במסכתות הישיבתיות, ותוכנית מיוחדת של בקיאות עם הראשונים.


לימודי האמונה – תוכנית לימוד שעל פיה במהלך שש שנים מכירים התלמידים את ספרי היסוד – ראשונים ואחרונים. הלימוד בנוי בחלקו על בסיס של לימוד אישי ובחלקו על בסיס שעורים.


בישיבה ישנו כולל הלכה במסגרתו נבחנים כל שנה עשרות תלמידים במבחני הרבנות יישוב / עיר. וישנו כולל דיינות מהמצויינים בארץ.
בהמשך השנים יש המשתלבים במכון הוראה.

תכנית "שילובים" לתואר אקדמי:
כחלק מהחזון החינוכי שלנו, אנו רואים ערך רב בשילוב בין קודש לחול. זהו הבסיס לתכנית "שילובים",
המאפשרת למשתתפים לבנות לעצמם תכנית המשלבת את לימודי הקודש בישיבה עם לימודים אקדמיים.
התכנית כוללת שיעורים ייחודיים במספר מסלולים, ומזכה את הלומדים בה במלגה מיוחדת.

בישיבה מחנכים לרומם את כל הדגלים החשובים לנו  תורתנו הקדושה עם ישראל וארץ ישראל.
אנו עמלים על כך מתוך ראיה ששלושת ערכים אלו הם אברים שהנשמה תלויה בהם, הם אינם באים אחד על חשבון השני אלא משלימים אחד את השני.

 

צוות הישיבה

צוות הישיבה

הרב זלמן ברוך מלמד

ראש הישיבה

הרב עידו יעקובי

ר"מ שיעור א'

הרב שלמה וייצן

ר"מ שיעור ג'

הרב אליהו ברין

ראש כולל הלכה

יעקב הרניק

מנכ"ל הישיבה

הרב חיים אביהוא שורץ

-

הרב יוסי אפיריון

ר"מ שיעור א'

הרב נתנאל אייל

ר"מ שיעור ג'

הרב רואי מרגלית

ראש כולל הלכה

הרב חיים כ"ץ

-

הרב חיים שרייבר

ר"מ שיעור אמונה

הרב אליעזר בן פורת

ר"מ שיעור ד'

הרב משה מאיר אבינר

ראש כולל דיינות

הרב יעקב כהן

ר"מ אמונה

הרב משה כהן

ר"מ שיעור ב'

הרב יוחאי פרלמן

ר"מ שיעור ד'

הרב הלל גפן

ר"מ בקיאות

שלומי רוזנטל

אחראי תלמידים

הרב נחשון רבינשטיין

ר"מ שיעור ב'

הרב יאיר וסרטייל

ר"מ שיעור ה'

הרב אלקנה ליאור

ר"מ בקיאות

הרב זלמן ברוך מלמד

ראש הישיבה

הרב חיים אביהוא שורץ

-

הרב חיים כ"ץ

-

הרב עידו יעקובי

ר"מ שיעור א'

הרב יוסי אפיריון

ר"מ שיעור א'

הרב משה כהן

ר"מ שיעור ב'

הרב נחשון רבינשטיין

ר"מ שיעור ב'

הרב יעקב כהן

ר"מ אמונה

הרב שלמה וייצן

ר"מ שיעור ג'

הרב חיים שרייבר

חצר"מ שיעור ג'

הרב נתנאל אייל

ר"מ שיעור ג'

הרב אליעזר בן פורת

ר"מ שיעור ד'

הרב יוחאי פרלמן

ר"מ שיעור ד'

הרב יאיר וסרטייל

ר"מ שיעור ה'

הרב הלל גפן

ר"מ בקיאות

הרב אלקנה ליאור

ר"מ בקיאות

הרב אליהו ברין

ראש כולל הלכה

הרב רואי מרגלית

ראש כולל הלכה

הרב משה מאיר אבינר

ראש כולל דיינות

שלומי רוזנטל

אחראי תלמידים

יעקב הרניק

מנכ"ל הישיבה