יזכור

יזכור

סמ״ר רועי פרג׳ון מחזור ב׳

שירת בנח"ל החרדי בגדוד 97 של חטיבת כפיר, נפל ביום השבת כ"ה אב תשס"ו במהלך פעילות מבצעית במחסום בקעות שבבקעה.

סמ״ר רועי פרג׳ון מחזור ב׳

שירת בנח"ל החרדי בגדוד 97 של חטיבת כפיר, נפל ביום השבת כ"ה אב תשס"ו במהלך פעילות מבצעית במחסום בקעות שבבקעה.

פרטים נוספים

סמ״ר רועי פרג׳ון מחזור ב׳

שירת בנח"ל החרדי בגדוד 97 של חטיבת כפיר, נפל ביום השבת כ"ה אב תשס"ו במהלך פעילות מבצעית במחסום בקעות שבבקעה.

סמ״ר רועי פרג׳ון מחזור ב׳

שירת בנח"ל החרדי בגדוד 97 של חטיבת כפיר, נפל ביום השבת כ"ה אב תשס"ו במהלך פעילות מבצעית במחסום בקעות שבבקעה.

סמ״ר רועי פרג׳ון מחזור ב׳

שירת בנח"ל החרדי בגדוד 97 של חטיבת כפיר, נפל ביום השבת כ"ה אב תשס"ו במהלך פעילות מבצעית במחסום בקעות שבבקעה.

סמ״ר רועי פרג׳ון מחזור ב׳

שירת בנח"ל החרדי בגדוד 97 של חטיבת כפיר, נפל ביום השבת כ"ה אב תשס"ו במהלך פעילות מבצעית במחסום בקעות שבבקעה.

סמ״ר רועי פרג׳ון מחזור ב׳

שירת בנח"ל החרדי בגדוד 97 של חטיבת כפיר, נפל ביום השבת כ"ה אב תשס"ו במהלך פעילות מבצעית במחסום בקעות שבבקעה.

סמ״ר רועי פרג׳ון מחזור ב׳

שירת בנח"ל החרדי בגדוד 97 של חטיבת כפיר, נפל ביום השבת כ"ה אב תשס"ו במהלך פעילות מבצעית במחסום בקעות שבבקעה.

סמ״ר רועי פרג׳ון מחזור ב׳

שירת בנח"ל החרדי בגדוד 97 של חטיבת כפיר, נפל ביום השבת כ"ה אב תשס"ו במהלך פעילות מבצעית במחסום בקעות שבבקעה.

סמ״ר רועי פרג׳ון מחזור ב׳

שירת בנח"ל החרדי בגדוד 97 של חטיבת כפיר, נפל ביום השבת כ"ה אב תשס"ו במהלך פעילות מבצעית במחסום בקעות שבבקעה.

סמ״ר רועי פרג׳ון מחזור ב׳

שירת בנח"ל החרדי בגדוד 97 של חטיבת כפיר, נפל ביום השבת כ"ה אב תשס"ו במהלך פעילות מבצעית במחסום בקעות שבבקעה.

סמ״ר רועי פרג׳ון מחזור ב׳

שירת בנח"ל החרדי בגדוד 97 של חטיבת כפיר, נפל ביום השבת כ"ה אב תשס"ו במהלך פעילות מבצעית במחסום בקעות שבבקעה.